Basın Açıklaması


Atatürk ün en büyük projelerinden biri de çağdaşlaşma ve modernleşme projesidir. Kurduğu Türkiye Cumhuriyetinde, bu projesini de başarıyla hayata geçirmiştir.

Eğitimde, sanatta, hukukta, siyasette, kadın haklarında, kıllık ve kıyafette kısaca modern Dünyanın önemsediği her konuda halkımız değerleri ile de uyumlu olacak şekilde düzenlemeler yapmış çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini gerçekleştirmiştir.

Biz Demokratik Sol Partililer her zaman bu ve diğer Atatürk devrimlerinin daima savunucusu olmuş ilkelerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmışızdır.

İktidara geldiğimiz kısa dönemlerde Atatürk İlke ve Devrimlerinin uygulanmasından asla ödün vermedik. Bu devrimler doğrultusunda her zaman yeni düzenlemeler yapmaya çalıştık. Son Demokratik Sol Parti iktidarında yapılan Medeni Kanun ve sekiz yıllık zorunlu Eğitim Kanunu ilk aklımıza gelenlerdir.

Atatürk ilkeleri ve devrimleri ışığında, Demokratik Sol Parti özellikle Misaki Milli sınırları içinde üniter devletten ulus devletten yana taraf olmustur. Tam bağımsız antiemperyalist bir Türkiye özlemi ile laik demokratik ve sosyal bir hukuk devletini savunmaya devam edecektir.

Demokratik Sol Parti Bolu Belediyesini yönetirken çok önemsediğimiz Atatürk ün yukarıda sözünü ettiğimiz çağdaşlaşma ve modernleşme projesini esas alacak ve bu doğrultuda Bolu'yu yönetmeye özen göstereceğiz.

Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğimizi bir kere daha belirtir, Ulu önderi saygı ve minnetle bir kere daha anmayı görev biliriz.


Saygılar sunuyorum.


İRFAN ÖZDEMİR
EĞİTİMCİ AVUKAT
DEMOKRATİK SOL PARTİ
BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI