Basın Açıklaması


Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle 29 MART 2009 Tarihinde yapılacak olan Yerel Yönetim Seçimleri öncesinde Bolu merkez Belediye Başkan Adayı olarak hem tanışmak hem de Demokratik Sol Partinin genel olarak ilkelerini paylaşmak için birlikteyiz. Doğaldır ki Demokratik Sol Partinin ana hatlarıyla yerel yönetim anlayışını (belediyecilik �il genel meclisi hizmetleri ) da konuşacağız.

Demokratik Sol Parti yerel yönetim hizmetlerini yürütürken anayasamızın genel esaslar bölümünde belirlenen Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin de gösterildiği özellikle ilk dört maddesini kendisine yol gösterici olarak görür. Her ne şekilde olursa olsun bu konularda asla tartışma yapmaz.

Demokratik sol parti yerel yönetim çalışmalarını yaparken � ulusal birlik- üniter devlet- tam demokrasi- ana ilkelerini kendisine yol gösterici olarak görür. Çalışmalarını yürütürken partinin dürüst yönetim, şeffaf yönetim, halkla beraber yönetim ilkelerini çok önemser. Sivil toplum öğütlerini yönetimin içine katar onların düşüncelerini önemser böylece halkı bu yönüyle de yönetimin içine dâhil eder. Yönetimler eliylede haksız kazanç elde etmeyi asla kabul etmez ve izin de vermez. Hizmetlerini yönetirken inançlara tam saygılı davranır.

Sayın basın mensupları şimdi sizlerle ana hatlarıyla bazı belediye hizmetlerindeki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Tespitlerimi yapacak özet olarak çözüm yollarını da sunacağım.

İlk bakış da görülüyor ki şu anda Bolu can çekişiyor ve neredeyse ölmek üzere. Hayat belli saatlerden sonra duruyor. Demokratik Sol Parti Belediye yönetimimizde Bolu yaşayan bir kent olacak canlanacaktır.

Kentimizin cadde ve sokaklarında bir bakış da görebileceğimiz bir görüntü kirliliği var. Uzmanlarınca incelenerek yapılacak projeyle bu sorunda çözülecek. Kentimiz Modern ve çağdaş bir kent görünümüne kavuşturulacak.

Belediyemizin sağlayacağı olanaklarla halkımızın günlük yaşamında ucuzlama sağlanacak örneğin ulaşım ucuz ve kaliteli sunulacaktır. Belediyece sunulacak kültürel etkinlikler yapılarak, isteyen halkımıza ucuz eğlence olanakları sunulacak.

Demokratik sol parti olarak biz yerel yönetimlerde belediye hizmetlerini yürütürken bilime çok önem veririz. Kentimizde adından söz ederken onur duyduğumuz Abant İzzet Baysal Üniversitesinin varlığı bu konuda bizim için çok büyük bir olanaktır. Belediye yönetimi ve üniversitenin birbirine daha çok yaklaşması ve karşılıklı hizmet değişimi için biz elimizden gelen gayreti gösterecek yani Bolu'yu üniversiteyle beraber bilimin ışığında yöneteceğiz.

Yeri gelmişken büyük hayırsever İzzet Baysalı saygı ve minnetle anıyor kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.

Demokratik Sol Parti yerel yönetim iktidarını genel iktidar için bir başlangıç olarak görmektedir. "YERELDEN GENELE HALK İKTİDARI" diye değerlendirdiğimiz bu ilkemizin birinci aşamasını halkımızın desteği ile 29 MART 2009 seçimlerinde gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Yerel yönetimlerdeki göstereceğimiz başarı bize genel yönetimin iktidarının da yolunu açacaktır. Biz halkımıza hizmet ederken her yaptığımız işte kamu yararının olup olmadığını düşünür ve onu kamu hizmeti olarak veririz.

Şu anda ana hatlarıyla bazı konuları sizlerle paylaştım yeri zamanı geldikçe daha kapsamlı ayrıntılarıyla gösterilen diğer hizmet projelerimizi de sizlerle paylaşacağız. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki bizim belediye yönetimimizde halkımıza sunduğumuz hizmetler hem kaliteli hem de kusursuz olarak yapılacaktır.

Eğitimde, kültürel etkinliklerde, sağlıkta, çevreye duyarlılıkta, kent güvenliğinde, kimsesiz çocukların barınma ve eğitiminde, yaşlılarımıza sunacağımız hizmetlerde, sosyal hizmet çalışmalarında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlerinde, yeşil alanların düzenlenmesinde, esnaflarımızın sorunlarının giderilmesinde, yeni iş olanakları yaratacak yatırımların yapılmasının özendirilmesinde, sağlıklı bir yaşam için; her yaşta spor olanaklarının sağlanmasında ve bunlar gibi birçok konuda çözüm yollarını biliyoruz ve başarı ile uygulayacağız. Zaten nerede bir Demokratik Sol Partili belediye varsa orada başarı sağlanmıştır. Bu başarılı belediyelerimizin deneyimlerinden de yaralanacağız.

Sayın basın mensupları;
Ben kentimizi iyi yöneteceğime, ekibimle beraber başarılı hizmetler yapacağıma inanıyorum.

Temsil yetenği olan bir belediye başkanı olmayı önemserim. Halkımızı bu konuda da asla mahcup etmeyeceğim.

Hizmet etmenin ön şartı seçimi kazanmaktır. Bugünkü iktidar belediyelerince kentler kötü yönetiliyor 29 MART 2009'da halkımız oylarıyla bu kötü yönetimlerden kurtulacaktır. DSP belediye yönetimine kavuşmamız çok yakındır. Buna yürekten inanıyorum. Halkımız bana, belediye meclis üyelerine, il genel meclisi üyelerine, inansın ve güvensin kendi iktidarını � halk iktidarını � oluşturmasını diliyorum.

Saygılar sunuyorum.


İRFAN ÖZDEMİR
EĞİTİMCİ AVUKAT
DEMOKRATİK SOL PARTİ
BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI