Cumhuriyetci Kadınlar Derneği Ziyareti


Nüfusumuzun yarısı kadın olmasına rağmen siyasi partilerde ve siyasetin diğer kurumlarında yeterince temsil edilmiyorlar yaşantımızın çoğu alanlarında, çocuk eğitiminde, ev işlerinde, ticari alanda, iş hayatında kadınlarımız etkin biçimde çalışırlarken siyaset kurumu içersinde yeterince yer almamaları önünde herhalde engeller var.

Bana göre izleyebildiğim kadarıyla bu engellerin başında kocaların, babaların ve erkek kardeşlerinin ve de mahalle baskısının etkili olduğu görülüyor. Bu sorun eğitimle beklide kadınlarımızın kendi uğraşlarıyla aşılabilecektir. Başarılı bir yönetim için kadınımız siyasette Etkin görev almalıdır.

Siyasi partilerde yönetim kademelerinde yer almalı belediye başkanı olmalı milletvekili seçilmelidir. Bunları gerçekleştirirken pozitif ayrımcılık beklememeli kadınımız kendisi talep etmelidir. Kendisine siyasi hakların verilmesine başkalarından beklememelidir. Demokratik Sol Parti iktidara geldi her zaman kadın haklarından yana tavır almış ve yasal düzenlemelerini de gerçekleştirmiştir.

Bülent ECEVİTİN Başbakanlığındaki 57. hükümette medeni kanununda yapılan değişiklerde kadınların lehine hükümler getirilmiştir. Boşanma hükümleri kadınlarımız lehine düzenlenmiş, ayrılık durumunda ikametgahın kullanımı kadın lehine olmuş, evlat edinme yaşı 30'a indirilmiş evlilik dışı çocukların miras hakkı eşit duruma getirilmiş, kocaların aile reisliğine son verilmiş, mal rejimi kadın lehine düzenlenmiş, inançlara saygılı laiklik uygulamasıyla kadınımız üzerine siyaset yapma engellenmiş, gerçek anlamda kadınlarımız inançlarıyla baş başa bırakılmıştır.

Demokratik Sol Parti1 1999 yılında 12 kadın milletvekili seçilmiş 57. hükümette de 3 kadın bakan görev almıştır.


Saygılar sunuyorum.


İRFAN ÖZDEMİR
EĞİTİMCİ AVUKAT
DEMOKRATİK SOL PARTİ
BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI