Esnaflarımız ile İlgili Basın Açıklaması


Bolu’da çoğu esnafımız hiç alışveriş yapmadan dükkanlarını kapatıyor. Kirasını ödemekte zorlanıyor. Geçimini sağlayacak parayı kazanamıyor. Bir yandan da ödeyemediği vergi ve sigorta borçlarıyla boğuşuyor.

Bolunun kaynakları Bolu’ da kalmıyor. Emekli, işçi, memur, köylü gelirini büyük ölçüde büyük alışveriş merkezlerinde harcıyor. Bu merkezler de kazandıklarını genel merkezlerine aktarıyor. Yeni yatırımlar için kaynaklar böylece Bolu’ da kalmıyor. Esnaf ayakta kalmakta zorlanıyor, Bolu yoksullaşıyor.

Bu soruna acilen çare bulunmalıdır. Belediyeyi ilgilendiren bazı belediyece alınan vergiler hafifletilmeli ve esnafın ayakta kalmasına bir ölçüde de olsa yardımcı olunmalıdır.

Demokratik Sol Partinin halk sektörü uygulaması bağlamında çalışma yapılmalıdır. Bizim belediyemizde bir başkan yardımcımız bu hususta görevlendirilecek. Küçük esnafın organize olması sağlanacak. Esnafın ortak olacağı, büyük alışveriş merkezleriyle rekabet edebilecek iş merkezlerinin açılması için organizasyon görevi yerine getirilecektir. Yine bu bağlamda kurulacak işletmelerin altyapı hizmetleri, kamu hizmeti bilinciyle belediyece sağlanacaktır.

Bolu.’da yapılan büyük inşaat çalışmalarında, inşaat malzemelerinin Bolu esnafı yerine Bolu dışındaki firmalardan temin edildiği duyumunu aldım. Bu da Bolu için kaynakların Bolu dışına aktarıldığı anlamına geliyor. Bu konuda Bolulu esnafımızdan alışveriş yapılmasını özendirmek için, belediyece yönlendirici ve özendirici çalışmalar da yapılmalıdır.

Kısaca her zaman küçük esnaftan yana olan Demokratik Sol Parti Belediyeleri diğer sorunları da öncelikle esnafımızın yararına çözmek için çalışacak küçük esnaf ve sanatkarlarımızın örgütleriyle işbirliği içinde belediyecilik hizmetini yürütecektir.


Saygılar sunuyorum.


İRFAN ÖZDEMİR
EĞİTİMCİ AVUKAT
DEMOKRATİK SOL PARTİ
BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI